ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace 14. března 2024

Toto oznámení o ochraně osobních údajů společnosti TJ Sokol Poruba z.s. (dále jen "společnost", "my", "nás" nebo "naše") popisuje, jak a proč můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a/nebo sdílet ("zpracovávat") vaše údaje, když využíváte naše služby ("služby"), např. když: navštívíte naše webové stránky na adrese prihlaska.taborsokol.cz nebo jakékoli naše webové stránky, které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů S námi spolupracujete dalšími souvisejícími způsoby, včetně jakéhokoli prodeje, marketingu nebo akcí Máte dotazy nebo obavy? Přečtení tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vám pomůže pochopit vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů. Pokud s našimi zásadami a postupy nesouhlasíte, nepoužívejte naše služby. Pokud máte přesto nějaké otázky nebo obavy, kontaktujte nás na adrese info@sokolporuba.cz.

SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH BODŮ

Toto shrnutí obsahuje klíčové body z našeho oznámení o ochraně osobních údajů, ale více podrobností o kterémkoli z těchto témat se dozvíte pomocí našeho obsahu níže, kde najdete část, kterou hledáte.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Když navštívíte, používáte nebo procházíte naše služby, můžeme zpracovávat osobní údaje v závislosti na tom, jakým způsobem komunikujete s TJ Sokol Poruba z.s. a službami, jaké volby činíte a jaké produkty a funkce používáte.

Zpracováváme nějaké citlivé osobní údaje? Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje.

Získáváme nějaké informace od třetích stran? Od třetích stran nepřijímáme žádné informace.

Jak zpracováváme vaše údaje? Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb, komunikace s vámi, bezpečnosti a prevence podvodů a dodržování zákonů. S vaším souhlasem můžeme vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely. Vaše údaje zpracováváme pouze v případě, že k tomu máme platný právní důvod.

V jakých situacích a s jakými stranami sdílíme osobní údaje? Informace můžeme sdílet v určitých situacích a s určitými třetími stranami.

Jak zajišťujeme bezpečnost vašich údajů? Máme zavedeny organizační a technické procesy a postupy k ochraně vašich osobních údajů. U žádného elektronického přenosu přes internet ani technologie ukládání informací však nelze zaručit stoprocentní bezpečnost, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kyberzločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou schopni překonat naše zabezpečení a neoprávněně shromažďovat, přistupovat, krást nebo měnit vaše údaje.

Jaká jsou vaše práva? V závislosti na tom, kde se geograficky nacházíte, může platný zákon o ochraně osobních údajů znamenat, že máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů.

Jak můžete uplatnit svá práva? Nejjednodušší způsob, jak uplatnit svá práva, je vyplnit náš formulář žádosti subjektu údajů, který je k dispozici zde: prihlaska.taborsokol.cz/app/data-request, nebo nás kontaktovat. Každou žádost posoudíme a budeme v ní jednat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Chcete se dozvědět více o tom, jak TJ Sokol Poruba z.s. nakládá s veškerými informacemi, které shromažďujeme?

OBSAH

 1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

 2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

 3. O JAKÉ PRÁVNÍ ZÁKLADY SE PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPÍRÁME?

 4. KDY A S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

 5. JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI PŘIHLAŠOVACÍMI ÚDAJI DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?

 6. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

 7. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?

 8. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH OSOB?

 9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 10. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE "NESLEDOVAT

 11. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

 12. PROVÁDÍME AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ?

 13. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TOHOTO OZNÁMENÍ?

 14. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME?

 15. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte

Stručně řečeno: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když se zaregistrujete ve Službách, projevíte zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, když se účastníte aktivit ve Službách nebo když nás kontaktujete jiným způsobem.

Vámi poskytnuté osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vaší interakce s námi a Službami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující: jména telefonní čísla e-mailové adresy hesla poštovní adresy Citlivé informace. Citlivé informace nezpracováváme.

Přihlašovací údaje do sociálních médií. Můžeme vám nabídnout možnost zaregistrovat se u nás pomocí údajů vašeho stávajícího účtu na sociálních sítích, například na Facebooku, Twitteru nebo jiném účtu na sociální síti. Pokud se rozhodnete registrovat tímto způsobem, budeme shromažďovat údaje popsané v části "JAK ZACHÁZÍME S VAŠIMI PŘIHLÁŠENÍMI NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH?" níže.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás informovat o všech změnách těchto osobních údajů.

 1. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Stručně řečeno: Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb, komunikace s vámi, za účelem bezpečnosti a prevence podvodů a za účelem dodržování právních předpisů. S vaším souhlasem můžeme vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů, v závislosti na tom, jakým způsobem s našimi službami pracujete, včetně následujících: K usnadnění vytváření a ověřování účtů a k jiné správě uživatelských účtů. Vaše údaje můžeme zpracovávat, abyste si mohli vytvořit účet a přihlásit se k němu, a také abychom mohli udržovat váš účet v provozuschopném stavu.

K vyžádání zpětné vazby. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to nutné k vyžádání zpětné vazby a ke kontaktování ohledně vašeho používání našich služeb. K ochraně našich služeb. Vaše údaje můžeme zpracovávat v rámci našeho úsilí o zajištění bezpečnosti našich Služeb, včetně monitorování a prevence podvodů. K identifikaci trendů používání. Můžeme zpracovávat informace o tom, jak používáte naše Služby, abychom lépe pochopili, jak jsou využívány, a mohli je tak zlepšovat. K záchraně nebo ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce. Vaše informace můžeme zpracovávat, pokud je to nezbytné pro záchranu nebo ochranu životně důležitého zájmu jednotlivce, například pro zabránění újmě.

 1. O JAKÉ PRÁVNÍ ZÁKLADY SE PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ OPÍRÁME?

Stručně řečeno: Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud se domníváme, že je to nezbytné, a máme k tomu platný právní důvod (tj. právní základ) podle platných právních předpisů, jako je váš souhlas, dodržování zákonů, poskytování služeb za účelem uzavření nebo plnění našich smluvních závazků, ochrana vašich práv nebo naplnění našich oprávněných obchodních zájmů.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a britské nařízení GDPR vyžadují, abychom vysvětlili platné právní základy, na které se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme. Při zpracování vašich osobních údajů se tak můžeme opírat o následující právní základy: Souhlas. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali svolení (tj. souhlas) k použití vašich osobních údajů pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Oprávněné zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů a tyto zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy a základními právy a svobodami. Vaše osobní údaje můžeme například zpracovávat pro některé z popsaných účelů, abychom: analyzovat, jak jsou naše služby využívány, abychom je mohli vylepšovat, a tím zaujmout a udržet si uživatele Diagnostikovat problémy a/nebo předcházet podvodným aktivitám Pochopit, jak naši uživatelé používají naše produkty a služby, abychom mohli zlepšit uživatelský komfort Právní povinnosti. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, například pro spolupráci s orgánem činným v trestním řízení nebo regulačním orgánem, pro výkon nebo obranu našich zákonných práv nebo pro zveřejnění vašich údajů jako důkazu v soudním sporu, kterého se účastníme. Životní zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů třetí strany, jako jsou situace zahrnující potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby.

 1. KDY A S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Stručně řečeno: Informace můžeme sdílet v konkrétních situacích popsaných v této části a/nebo s následujícími třetími stranami.

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat sdílet v následujících situacích: Obchodní převody. Vaše údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.

 1. JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI PŘIHLAŠOVACÍMI ÚDAJI DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?

Stručně řečeno: Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo přihlásit k našim službám pomocí účtu na sociální síti, můžeme mít přístup k určitým informacím o vás.

Naše Služby vám nabízejí možnost zaregistrovat se a přihlásit se pomocí údajů o vašem účtu na sociálních sítích třetích stran (například přihlašovací údaje na Facebooku nebo Twitteru). Pokud se tak rozhodnete učinit, získáme od poskytovatele sociálních médií určité informace o vašem profilu. Profilové informace, které obdržíme, se mohou lišit v závislosti na příslušném poskytovateli sociálních médií, ale často budou obsahovat vaše jméno, e-mailovou adresu, seznam přátel a profilový obrázek, jakož i další informace, které se rozhodnete na takové platformě sociálních médií zveřejnit.

Získané informace budeme používat pouze k účelům, které jsou popsány v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo které jsou vám jinak vysvětleny v příslušných službách. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme kontrolu nad dalším použitím vašich osobních údajů poskytovatelem sociálních médií třetí strany a nejsme za ně zodpovědní. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali jejich oznámení o ochraně osobních údajů, abyste pochopili, jak shromažďují, používají a sdílejí vaše osobní údaje a jak můžete nastavit své preference ochrany osobních údajů na jejich stránkách a v aplikacích.

 1. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k naplnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel uvedený v tomto oznámení nevyžaduje, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než po dobu, po kterou u nás mají uživatelé účet.

Pokud nemáme žádnou trvalou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď tyto údaje vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.

 1. JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠICH ÚDAJŮ?

Stručně řečeno: Vaše osobní údaje se snažíme chránit prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Zavedli jsme vhodná a přiměřená technická a organizační bezpečnostní opatření určená k ochraně bezpečnosti všech osobních údajů, které zpracováváme. I přes naše bezpečnostní opatření a snahu o zabezpečení vašich údajů však nelze zaručit 100% bezpečnost žádného elektronického přenosu přes internet ani technologie ukládání informací, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kyberzločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou schopni překonat naše zabezpečení a neoprávněně shromažďovat, přistupovat, krást nebo měnit vaše údaje. Přestože se budeme snažit vaše osobní údaje chránit, přenos osobních údajů do našich služeb a z nich je na vaše vlastní riziko. Ke službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

 1. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH OSOB?

Stručně řečeno: Vědomě neshromažďujeme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme.

Vědomě nezískáváme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme dětem mladším 18 let. Používáním Služeb prohlašujete, že je vám nejméně 18 let nebo že jste rodič nebo opatrovník takové nezletilé osoby a souhlasíte s používáním Služeb takovou nezletilou závislou osobou. Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, deaktivujeme účet a přijmeme přiměřená opatření k okamžitému odstranění takových údajů z našich záznamů. Pokud se dozvíte o údajích, které jsme mohli shromáždit od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás prosím na adrese vit@chrubasik.cz.

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stručně řečeno: V některých oblastech, jako je Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království (UK), máte práva, která vám umožňují větší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých regionech (jako je EHP a Spojené království) máte určitá práva podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Mezi ně může patřit právo (i) požádat o přístup k vašim osobním údajům a získat jejich kopii, (ii) požádat o opravu nebo výmaz; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů a (iv) případně právo na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Takovou žádost můžete vznést tak, že se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části "JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TĚCHTO INFORMACÍ?".

Každou žádost zvážíme a budeme v ní jednat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Spojeném království a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost místnímu orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů. Jeho kontaktní údaje najdete zde: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Pokud se nacházíte ve Švýcarsku, kontaktní údaje na úřad pro ochranu osobních údajů naleznete zde: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Odvolání souhlasu: Pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části "JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TĚCHTO INFORMACÍ?".

Vezměte však prosím na vědomí, že to nebude mít vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

Odhlášení od marketingových a propagačních sdělení: Odhlášení od odběru našich marketingových a propagačních sdělení můžete kdykoli provést kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailech, které zasíláme, nebo nás můžete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části "JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLÁŠENÍ?" níže. Poté budete z marketingových seznamů vyřazeni. Můžeme s vámi však nadále komunikovat - například abychom vám zasílali zprávy související se službami, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu, abychom reagovali na žádosti o služby nebo pro jiné nemarketingové účely.

Informace o účtu

Pokud si chcete kdykoli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo účet ukončit, můžete: Přihlaste se do nastavení svého účtu a aktualizujte svůj uživatelský účet. Na základě vaší žádosti o ukončení účtu deaktivujeme nebo odstraníme váš účet a informace z našich aktivních databází. Některé informace si však můžeme ponechat v našich souborech, abychom zabránili podvodům, řešili problémy, pomáhali při vyšetřování, vymáhali dodržování našich právních podmínek a/nebo splňovali platné právní požadavky.

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete nám napsat na adresu vit@chrubasik.cz.

 1. OVLÁDACÍ PRVKY PRO FUNKCE NESLEDOVÁNÍ

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci nebo nastavení Do-Not-Track ("DNT"), které můžete aktivovat a dát tak najevo, že si přejete, aby údaje o vašich aktivitách při procházení internetu nebyly sledovány a shromažďovány. V této fázi nebyl dokončen jednotný technologický standard pro rozpoznávání a provádění signálů DNT. Proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani na žádný jiný mechanismus, který by automaticky sděloval vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který budeme muset v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 1. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stručně řečeno: Ano, pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte zvláštní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.

Kalifornský občanský zákoník, článek 1798.83, známý také jako zákon "Shine The Light", umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, jednou ročně a bezplatně od nás požadovat a získat informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují), které jsme sdělili třetím stranám pro účely přímého marketingu, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete podat takovou žádost, zašlete nám ji písemně na níže uvedené kontaktní údaje.

Pokud je vám méně než 18 let, máte bydliště v Kalifornii a máte registrovaný účet ve Službách, máte právo požádat o odstranění nežádoucích údajů, které veřejně zveřejníte ve Službách. Chcete-li požádat o odstranění takových údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že máte bydliště v Kalifornii. Zajistíme, aby údaje nebyly veřejně zobrazovány ve Službách, ale mějte prosím na paměti, že údaje nemusí být zcela nebo komplexně odstraněny ze všech našich systémů (např. záloh apod.).

 1. PROVÁDÍME AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ?

Stručně řečeno: Ano, toto oznámení budeme aktualizovat podle potřeby, abychom zůstali v souladu s příslušnými zákony.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem "Revidováno" a aktualizovaná verze bude platná, jakmile bude dostupná. Pokud provedeme podstatné změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vás o tom informovat buď viditelným vyvěšením oznámení o těchto změnách, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste toto oznámení o ochraně osobních údajů často kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.

 1. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TOHOTO OZNÁMENÍ?

Máte-li dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení, můžete nám poslat e-mail na adresu vit@chrubasik.cz nebo poštou na adresu:

TJ Sokol Poruba z.s.


Vřesinská 121/97, Ostrava 70800 Česká Republika

 1. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Na základě platných zákonů vaší země můžete mít právo požádat o přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, změnit tyto údaje nebo je vymazat. Chcete-li požádat o přezkoumání, aktualizaci nebo vymazání svých osobních údajů, navštivte prosím: prihlaska.taborsokol.cz/app/data-request.